Budynek Urzędu Miasta PuławyW związku ze złożonym wnioskiem przez Prezydenta Miasta Puławy na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLVI sesję Rady Miasta Puławy VII kadencji w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2026.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
5. Zamknięcie obrad.


polub nas na facebooku