StarostwoPowiatowe20 czerwca 2018 roku o godzinie 14:00, w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu Puławskiego.

Proponowany porządek obrad:

 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXIX sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2018 r.
 • Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 05.2018 r.
  do 12.06.2018r.
 • Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2017 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
 • Puławach za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 • Zamknięcie obrad sesji.


polub nas na facebooku