Urząd Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy

Sąd rejonowy w Puławach

Sąd rejonowy w Puławach

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze urzędy znajdujące się na terenie i w okolicy Puław. Jeżeli uważasz, że zabrakło tu jakiejś instytucji państwowej napisz do nas, a na pewno ją zamieścimy. W wiadomości prosimy zawrzeć takie informacje jak nazwa urzędu, adres oraz kontakt. Adres do wysyłki: redakcja@wybierampulawy.pl

Urząd Miasta w Puławach
Lubelska 5
(81) 880-45-00
fax (81) 880-45-02
www.um.pulawy.pl
Starostwo Powiatowe w Puławach
Królewska 19
(81) 886-11-00
fax (81) 886-11-79
www.pulawy.powiat.pl
Urząd Gminy w Puławach
Dęblińska 4
(81) 887 41 21
www.gminapulawy.pl
Urząd Skarbowy w Puławach
Władysława Grabskiego 4
(81) 889 04 50
fax (81) 888-44-77
https://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pulawach
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Lubelska 2g
(81) 886-40-96
fax (81) 886-40-96
www.pup.pulawy.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Puławach
Królewska 3
(81) 886-11-47
fax: (81) 886 11 79
Oddział Celny w Puławach
al. Tysiąclecia P. P. 13
(81) 886-82-91
fax (81) 887-99-05
https://www.bialapodlaska.scelna.gov.pl/en/jednostki-podlegle/urzad-celny-w-lublinie/oddzial-celny-w-pulawach
Inspektoriat ZUS w Puławach
Lubelska 20B
(81) 887-09-13
Urząd statystyczny w Puławach w Lublinie
Oddział w PuławachCzartoryskich 8
(81) 888-04-98
fax (81) 887-90-15
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
Aleja Królewska 19
(81) 886-48-91
https://pssepulawy.pis.gov.pl/
Sąd Rejonowy w Puławach
Lubelska 7
81 888-93-00, fax 81 888-93-06
Al. Partyzantów 6A
tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83
https://pulawy.sr.gov.pl/
Placówka terenowa KRUS w Puławach
Hugona Kołłątaja 32
(81) 887-40-07
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/pt-pulawy/
Generalna Dyrekcja Dróg w Puławach
Publicznych
Oddział Wschodni – Region Dróg Krajowych
Składowa 1
(81) 886-42-76
fax (81) 886-42-76
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczeg
o w Lublinie Siedziba w KońskowoliPożowska 8
(81) 881-62-85
fax (81) 881-66-63
www.wodr.konskowola.pl