szkola
Szkoły podstawowe w Puławach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki
ul. Kaniowczyków 1
tel. 81 886 38 63
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Aleja Mała 10
tel. 81 886 44 27
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy
ul. Jaworowa 5
tel. 81 886 85 64
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
ul. Franciszka Zabłockiego 8
tel. 81 886 45 66
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4
tel. 81 886 36 54
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza
ul. 6 Sierpnia 30
tel. 81 887 83 00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Legionu Puławskiego 8
tel. 81 887 12 02
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Chrystiana Piotra Aignera
ul. Stanisława Moniuszki 1
tel. 81 887 44 15

Gimnazja w Puławach

Niepubliczne Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego
Al. Partyzantów 16
tel. 818863626
Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. 6 Sierpnia 30
tel. 81 888 80 10
Publiczne Gimnazjum nr 2 (ZSO nr 2)
ul. Zygmunta Wróblewskiego 11
tel. 81 886 38 46
Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Legionu Puławskiego 8
tel. 81 458 66 16
Publiczne Gimnazjum nr 4 (ZSO nr 1)
ul. Kaniowczyków 9
tel. 81 886 40 37
Gimnazjum Europejskie im Szarych Szeregów (Zespół Szkół Europejskich)
ul. Kowalskiego 3
tel. 81 886 77 60
Społeczne Gimnazjum im. Chrystiana Piotra Aignera
ul. Stanisława Moniuszki 1
tel. 81 887 44 15
Gimnazjum Katolickie
ul. Stanisława Eustachiewicza 1
tel. 81 886 81 59

Licea ogólnokształcące w Puławach

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Jerzego ks. Czartoryskiego
Al. Partyzantów 16
tel. 81 886 36 26
I Katolickie Liceum Ogólnokształcące
ul. Stanisława Eustachiewicza 1
tel. 81 886 81 59
II Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 1)
ul. Kaniowczyków 9
tel. 81 886 40 37
III Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 2)
ul. Zygmunta Wróblewskiego 11
tel. 81 886 38 46
Liceum Ogólnokształcące (ZS nr 3)
ul. Piłsudskiego 74
tel. 81 886 36 40
Liceum Ogólnokształcące (ZST)
ul. Wojska Polskiego 7
tel. 81 886 37 40
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Chrystiana Piotra Aignera
ul. Stanisława Moniuszki 1
tel. 81 887 44 15

Zespoły szkół w Puławach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Kaniowczyków 9
tel. 81 886 40 37
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina
ul. Wróblewskiego 11
tel. 81 458 66 40
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
ul. Polna 18
tel. 81 886 38 21
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Jaworowa 1
tel. 81 886 82 26
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
ul. Piłsudskiego 74
tel. 81 886 36 40
Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wojska Polskiego 7
tel. 81 886 37 40
Zespół Szkół przy Szpitalu Miejskim
ul. Bema 4
tel. 081 888 60 30
Zespół Szkół Europejskich
ul. Kowalskiego 3
tel. 81 886 77 60

Szkoły artystyczne

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Puławach
Aleja Partyzantów 32
tel. 81 888 58 50

Szkoły specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Marii Grzegorzewskiej 3
tel. 81 886 37 14
Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
ul. Jaworowa 3
tel. 81 886 02 48
Ognisko Wychowawcze
Aleja Partyzantów 28
tel. 81 886 24 26
Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej
ul. Partyzantów 28
tel. 81 886 33 43

Szkoły wyższe

Puławska Szkoła Wyższa
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Inne placówki edukacyjne

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Policealne Studium Zawodowe w Puławach
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
Medyczne Studium Zawodowe w Puławach