PUPPulawyPowiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że nadal prowadzi nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych.

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, dla których został ustalony II profil pomocy mogą złożyć wniosek na szkolenie:

  • operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT – nabór trwa do 14.02.2018 r.
  • kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci o napięciu do 1KV (Uprawnienia SEP)

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Szkoleniowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 i skierowane są do osób w wieku 30 lat i więcej, spełniających kryteria udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną następujące osoby:

  • rolnicy i członkowie ich rodzin tj. współmałżokowie lub domownicy w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jako osoby  bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzające odejść z rolnictwa,
  • osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne),
  • osoby długotrwalebezrobotne,
  • kobiety.

w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie przekraczać liczbę miejsc przewidywanych do realizacji w ramach projektu, po uwzględnieniu kryteriów określonych powyżej, o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydować data złożenia karty zgłoszenia na szkolenie.

Osoby zainteresowane udziałem w jednym z ww. szkoleń prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta.
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku