zmiany-organizacji-ruchu29 listopada 2017 roku wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacja ruchu na czas wykonania warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej nr 4 w rejonie węzła Puławy Wschód.

Przełożony został termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu z 23 listopada na 29 listopada 2017 roku. Planowane zmiany zostaną wprowadzone w środę o godzinie 10:00.