Zrealizowano już większość nasypów i wykopów pod przyszłą drogę ekspresową łączącą węzeł Kurów Zachód na S17 z mostem na Wiśle w Puławach. Z każdym dniem przybywa kruszywa i warstw bitumicznych w konstrukcji jezdni. Kierowcy z nowej, blisko 12-kilometrowej trasy, skorzystają za rok, na przełomie kwietnia i maja.

W trakcie prac ziemnych w nasypy wbudowano prawie pół miliona metrów sześciennych materiałów. Z wykopów wywieziono około 300 tys. metrów sześciennych gruntu. Rozłożono już ok. 130 tys. m. sześc. kruszywa na warstwy konstrukcji jezdni i ponad 70 tys. mkw. warstw bitumicznych. Zaawansowanie całości prac na budowie to ok. 40 proc., z czego w branży mostowej ok. 60 proc. a drogowej ok. 30 proc.

Wykonawcy inwestycji, konsorcjum firm Energopol Szczecin i PRD Zwoleń, prowadzą prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich i koncentrują się na robotach drogowych w najbliższym sąsiedztwie Zakładów Azotowych Puławy. Z początkiem czerwca kierowców dojeżdżających do Azotów czeka zmiana organizacji ruchu. Zamknięty zostanie kolidujący z budową odcinek od skrzyżowania z DK12 w stronę Azotów. Ruch zostanie przełożony na docelową jezdnię obok torów pod wiaduktem. Będzie to pierwsza z zaplanowanych siedmiu zmian organizacji a w sierpniu kierowcy powinni skorzystać już z fragmentu przyszłej S12 i węzła Azoty co pozwoli przebudować most na Kurówce.


Mocno zaawansowana jest również budowa węzła Puławy Wschód. Na wiadukcie prowadzone są prace wykończeniowe, rosną najazdy na obiekt i ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 824. Jeszcze w tym roku ruch zostanie przełożony na nowy obiekt podobnie jak na węźle Końskowola. Trwają prace przy przebudowie linii energetycznej najwyższego napięcia 220 kV, której słupy stoją na przebiegu drogi ekspresowej.
źródło, foto: GDDKiA Lublin


polub nas na facebooku