PUPPulawyPowiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 11-18 kwietnia 2018 roku prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna kwota dofinansowania obowiązująca w 2018 r. wynosi 24 500,00 zł. O ww. środki mogą ubiegać się pracodawcy tworzący miejsca pracy dla osób w wieku 30 lat i więcej spełniających warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (IV)” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w 2018r. w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ogólnymi zasadami refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku