Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 13-19 listopada 2018 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Źródło finansowania:
– program regionalny Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim,
– rezerwa ministra Program Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych,
– rezerwa ministra Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

Liczba miejsc: 10
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 zł.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ogólnymi zasadami przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach – pokój 205.

Szczegółowe informacje na stronie: PUP Puławy
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku