Danuta Smaga została wybrana Starostą Puławskim podczas sesji Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji.

Funkcję wicestarosty objął Leszek Gorgol. Członkami zarządu zostali: Ireneusz Rzepkowski i Jan Ziomka. Radni wybrali również prezydium rady: Janusz Wawerski – przewodniczący, Michał Godliński i Grzegorz Kuna – wiceprzewodniczący.
źródło: Powiat Puławski