25lecieGaleriiJag_310 czerwca 2017 roku w Galerii Sztuki JAG przy ulicy Dąbrowskiego 9 w Puławach odbył się wernisaż wystawy „Człowiek i natura w sztuce Senegalu i Gambii”.

To już trzecia wystawa dotycząca sztuki czarnej Afryki, którą można oglądać na przestrzeni lat w Galerii JAG. I wystawa miała miejsce w 1994 roku, dotyczyła sztuki nigeryjskiej i obejmowała ponad 60 eksponatów. II wystawa zatytułowana: „Masajowie i dzika natura w sztuce Środkowej Afryki” otwarta została 24 listopada 2012 roku. Ekspozycja obejmowała rzeźbę i malarstwo – w sumie 25 prac. Obecna III wystawa : „Człowiek i natura w sztuce Senegalu i Gambii” to wynik pobytu profesora Janusza Gajdy i uczestnictwa w wycieczce turystycznej, razem z Rainbow pod hasłem: „Afryka naturalnie dzika”.

W różnym, a nawet większym stopniu niż owe hasło, zainteresowała mnie: po pierwsze wielokulturowość etniczna i wyznaniowa tych państw i po wtóre sztuka – rzeźba i malarstwo. Ta druga ekspozycja w dużym stopniu typowa dla Środkowej Afryki, wystawia także dobre świadectwo ze względu na poziom artystyczny twórców – Janusz Gajda

Spotkaniu towarzyszyła dyskusja: Wielokulturowość i wielowyznaniowość ostoją stabilnej demokracji i pokojowego współżycia czy zarzewie poważnych konfliktów i walk?

Jestem urzeczony wysokim poziomem kultury społeczno-politycznej Senegalu. Wieloetniczne i wielowyznaniowe państwo stabilnej demokracji przestrzegam jako wzór dla innych w budowaniu wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodami – wręcz koniecznego we współczesnym świecie: zagrożonego fanatyzmem, skrajnym nacjonalizmem, wewnętrznymi i zewnętrznymi konfliktami, walkami i terroryzmem – Janusz Gajda

Galeria zdjęć „Człowiek i natura w sztuce Senegalu i Gambii”polub nas na facebooku