41032_podatki-darmowe-powiadomienia-sms_1Urząd Miasta Puławy wdrożył system bezpłatnego powiadamiania sms o zaległościach w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

System ma na celu poprawę komunikacji urzędu z mieszkańcami w tym obszarze. Po wysłaniu SMS-a urząd będzie oczekiwał na zapłatę zaległości, a w przypadku braku jej zapłaty wystawione zostaną upomnienia, które generują dla podatnika dodatkowe koszty (obecnie wynoszące 11,60 zł).

Powiadomienie SMS zawiera tylko informację o istnieniu zaległości z tytułu podatku lub opłaty oraz o numerze telefonu, pod którym (po uwierzytelnieniu osoby dzwoniącej), można uzyskać bliższe informacje. Wiadomości od urzędu nie zawiera informacji o wysokości zaległości ani numerów kont, na jakie można wpłacać zaległe kwoty.

Aby skorzystać z systemu należy złożyć pisemną zgodę na otrzymywanie powiadomień w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Puławy lub w Wydziale Ochrony Środowiska.
źródło: UM Puławy


polub nas na facebooku