SesjaRMPrezydent Puław Janusz Grobel podczas XXXVII sesji Rady Miasta Puławy jednogłośną decyzją radnych, otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

W trakcie obrad Prezydent szczegółowo omówił podjęte działania w 2016 roku. Przedstawione zostało sprawozdanie ukazujące przychody oraz wydatki miasta w poszczególnych sektorach gospodarki. Udzielenie absolutorium przez radnych oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Prezydenta w 2016 roku. Tuż po głosowaniu Prezydent Janusz Grobel nie ukrywając wzruszenia podziękował Radnym za stu procentowe poparcie. To dla niego szczególny moment, ponieważ po raz pierwszy w 23-letniej historii jego pracy w samorządzie wszyscy radni głosowali za udzieleniem absolutorium.

Ponadto na XXXVII sesja Rady Miasta Radni przyjęli program rozwoju infrastruktury dla MPWiK na lata 2017- 2021. Podjęto uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Wróblewskiego” oraz przyjęto sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 dla miasta Puławy.

Absolutorium dla Prezydenta Janusza Grobla
polub nas na facebooku