RadaPowiatuPodczas sesji Rady Powiatu Puławskiego, która odbyła się dnia 28 czerwca 2017 roku Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Puławskiego absolutorium za rok 2016.


Starosta Puławski Witold Popiołek przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 razem ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok pozytywnie zaopiniowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, które sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Powiatu. Wymienione wyżej sprawozdania pozytywnie zaopiniowała również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Puławskiego.
źródło: Powiat Puławy


polub nas na facebooku