DomChemikaPulawy6 lipca 2018 roku do Urzędu Miasta Puławy wpłynęła decyzja wydana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie „Domu Chemika”.

W rozstrzygnięciu decyzji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego orzeka utrzymać w mocy zaskarżoną przez Stowarzyszenie Puławianie decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 maja 2018 roku (rozstrzygnięcie: „nie wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego zespołu budynków „Domu Chemika” w Puławach”).

Otrzymana decyzja pozwala na wznowienie prac przy modernizacji „Domu Chemika”.
źródło: UM Puławy