Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 17-21 września 2018 roku prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna kwota dofinansowania obowiązująca w 2018 r. wynosi 20 000,00 zł.

O refundację mogą ubiegać się pracodawcy tworzący miejsca pracy dla osób w wieku 18-29 lat spełniające warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w latach 2018-2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ogólnymi zasadami refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.

Prosimy o wypełnianie aktualnych druków (wersja 201809). Informację o numerze wersji wniosku o refundację można znaleźć m.in. w stopce dokumentu.
Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach – pokój 205.
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku