WandaleLas_PulawyTeren „Leśnej szkoły” zlokalizowanej w lesie komunalnym przy ścieżce rowerowej prowadzącej na Azoty notorycznie jest niszczony przez wandali.

Miejsce, w którym można w ciszy i spokoju wypocząć, rozpalić ognisko lub grilla by ze znajomymi miło spędzić czas dla części osób jest miejscem do wyładowania swojej frustracji. Nie minął nawet miesiąc od ostatniej dewastacji, a wandale ponownie zniszczyli plac, z którego sami korzystają. Połamane ławki, wyłamane oraz pomazane tablice informacyjne powoli stają się naturalnym widokiem „Leśnej szkoły”. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Puławach przyznaje, że problem jest znany i trwa doraźne monitorowanie terenu:

Na terenie ścieżki rowerowej na ul. Prusa w bieżącym roku odnotowaliśmy dwa zdarzenia, w których prowadzono czynności w sprawach o wykroczenia dot. niszczenia i kradzieży elementów grila oraz niszczenia tablicy informacyjnej. Miejsce to, szczególnie w okresie letnim, jest miejscem doraźnych kontroli policjantów patrolujących miasto. – Rzecznik Prasowy Policji w Puławach, kom. Marcin Koper

Problem powtarzających się szkodliwych działań zauważa również zawiadujący tym terenem dyrektor ZDM Wiesław Stolarski:

Las komunalny, z uwagi na swoje położenie, narażony jest na dużą presję ze strony ludności (silna penetracja, zaśmiecanie, niszczenie młodych nasadzeń, uszkadzanie pni drzew, płoszenie zwierząt, niszczenie małej architektury i inne. Główne szkodliwe działania obserwowane na terenie lasu komunalnego, w obrębie ścieżki edukacyjnej „Leśna szkoła”, dotyczą: umieszczania graffiti na elementach tablic edukacyjnych, koszy na śmieci, pniach drzew. Niejednokrotnie mamy też do czynienia na tym terenie do zachowań o charakterze bardziej ostrym jak: przewracanie tablic czy koszy, odrywanie blatów ławek, wyginanie metalowych koszy, czy trwałe niszczenie elementów małej architektury poprzez ich: spalenie albo rozbicie. – Dyrektor ZDM w Puławach Wiesław Stolarski

Uszkodzenia małej architektury oraz działalność graficiarzy jest na bieżąco niwelowana w ramach umowy ZDM z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach. Jednak koszty usuwania zniszczeń znacznie przewyższają zakontraktowaną kwotę:

Usuwanie aktów wandalizmu odbywa się w ramach umowy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach na utrzymanie lasów komunalnych i miesięcznego ryczałtu w wysokości 350 zł. W roku bieżącym w wyniku dewastacji stwierdzono zniszczenie : 1 szt. tablicy edukacyjnej i 1 szt. grilla betonowego – według aktualnych cen wartość odtworzenia zniszczonych elementów to kwota 2.644,00 zł (bez kosztów transportu i montażu). – Dyrektor ZDM w Puławach Wiesław Stolarski

„Leśna szkoła” jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miasta oraz uczniów z pobliskich szkół w ramach zajęć lekcyjnych. Dyrektor Wiesław Stolarski zapewnia, że „Leśna szkoła” będzie na bieżąco naprawiana, a nawet zostanie rozbudowana o nowe elementy w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

W  bieżącym roku w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i zadania obejmującego doposażenie ścieżki edukacyjnej zaplanowano montaż nowych elementów w tym: 4 szt. tablic edukacyjnych i 4 szt. drewnianych koszy na śmieci – wartość zadania to kwota blisko 10.000 złotych (dotacja WFOŚiGW w Lublinie pokryje 80% zadania). – Dyrektor ZDM w Puławach Wiesław Stolarski

Niszczone są ławki, tablice informacyjne oraz grill
polub nas na facebooku