PUP-PulawyPowiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, dla których został ustalony II profil pomocy.

Nabór prowadzony będzie od dnia 11.07.2018 r. do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych w projekcie na tę formę aktywizacji.
Szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe przeznaczone są dla osób młodych w wieku 18-29 lat, spełniających warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)” realizownym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w latach 2018-2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Liczba bonów szkoleniowych: 3
Liczba szkoleń indywidualnych: 12

Osoby zainteresowane powyższymi formami wsparcia zapraszamy do kontaktu ze swoim doradcą klienta i składania wniosków.
Jednocześnie informujemy, że do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby posiadające deklarację pracodawcy potwierdzającą zatrudnienie osoby uprawnionej po zakończonym szkoleniu, natomiast w przypadku bonu szkoleniowego, ww. deklaracja jest elementem obowiązującym.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z obowiązującym w bieżącym roku regulaminem organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach.
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku