PUPPulawyDo 07 czerwca 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Puławach przedłuża nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, dla których został ustalony II profil pomocy.


Kierunki szkoleń:

  • kucharz z egzaminem czeladniczy
  • cukiernik z egzaminem czeladniczym
  • monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych
  • operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT
  • operator przecinarek do nawierzchni dróg kl.III, operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, operator elektrowni polowych

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 i skierowane są do osób w wieku 30 lat i więcej, spełniających kryteria udziału w projekcie.
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku