PUPPulawyPowiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że prowadzi nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, dla których został ustalony II profil pomocy.

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (III) w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i skierowane są do osób w wieku 18-29 lat, spełniających kryteria udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane powyższymi formami wsparcia zapraszamy do kontaktu ze swoim doradcą klienta i składania wniosków.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z obowiązującym w bieżącym roku regulaminem organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku