PUPPulawyPowiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że posiada środki w wysokości 32 tys. zł. w ramach limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.


Nabór wniosków na ww. formę prowadzony będzie w terminie 17.07-19.07.2017 roku. W 2017 roku środki KFS przeznaczone są na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z następującymi priorytetami:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport
i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków na stronie: PUP Puławy
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku