dokumentyPowiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 25-29.09.2017 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna kwota dofinansowania obowiązująca w 2017 roku wynosi 20 000,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne, w tym również osoby młode w wieku 18-29 lat spełniające warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (III)” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w 2017 roku w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ogólnymi zasadami przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach – pokój 205.
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku