sesjaRadyMiasta_1030 marca 2016 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 odbyła się XXI sesja Rady Miasta Puławy VII kadencji. 

Na samym początku sesji Radni podziękowali byłej dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, za pracę jaką włożyła podczas sprawowania funkcji. Następnie radni przeszli do porządku obrad (pełny spis poruszanych tematów dostępny w zapowiedzi sesji Rady Miasta).


Kilka punktów, które wzbudziły szczególną uwagę wśród radnych, jak i osób zainteresowanych omawianymi tematami to:

  •  kwestia stanowiska Rady Miasta w sprawie budowy hali sportowo-widowiskowej z pływalnią krytą. Prezydent miasta zaprezentował cztery rozważane koncepcje projektu hali sportowej czyli rozbudowy już istniejącej hali, wyburzenia i powstania w tym samym miejscu nowej hali, budowy hali w rejonie Piasków Włostowickich oraz wybranej ostatecznie koncepcji, czyli budowy nowej hali na wykupionych przez miasto terenach po byłym tartaku na ulicy Lubelskiej.  Radni jednogłośnie głosowali za rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie budowy.
  • przyjęcie przez Radnych informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa w mieście Puławy w 2015 roku. Radni interweniowali w sprawie wzrastającej w ostatnich latach przestępczości informatycznej. Uzyskali zapewnienie, ze strony komendanta policji, o podjętych działaniach na rzecz wzmocnienia wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Poruszona została również kwestia skarg kierowanych bezpośrednio do radnych, w sprawie działania klubu Malibu.
  • kolejna kwestia, która wzbudziła dość wzburzoną dyskusję to powracający temat utworzenia z Puławskiego Parku Technologicznego Spółki z o.o. Radny Paweł Maj, w kontrze do pozostałych radnych, postulował o wycofanie głosowania z porządku obrad i przygotowania zestawienia plusów i minusów poszczególnych możliwych rozwiązań. Na słowa radnej Marzeny Pakuły, iż brak decyzji to „zatrzymanie się w miejscu a nawet cofnięcie”, wyraził swoją opinię iż zmiany to nic innego, jak kolejna „próba obsadzenia stanowisk”. Wniosek radnego Maja został odrzucony i ostatecznie przegłosowano uchwałę głosami 20 do 1.

Galeria zdjęć z XXI sesji Rady Miasta Puławy
polub nas na facebooku