Budynek Urzędu Miasta Puławy21 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miasta Puławy odbyła się LIII sesja Rady Miasta Puławy.

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie miasta na 2018 r.
  • wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, dziennych opiekunów lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Puławy,
  • ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi prowadzonym przez Miasto Puławy,
  • ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich,
  • sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
  • wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Puławy. Rada Miasta Puławy wyraziła zgodę na używanie herbu w związku z uroczystościami Wojewódzkich Obchodów Święta Policji oraz uroczystym nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Puławach,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla.

Radni przyjęli również Stanowisko Rady Miasta Puławy w sprawie współpracy samorządów województwa lubelskiego w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
źródło: UM Puławy


polub nas na facebooku