sesjaRadyMiastaSerdecznie zapraszam na LIV sesję Rady Miasta Puławy VII kadencji, która odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Puławy z 21 czerwca 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Puławach przy ul. Legionu Puławskiego 8A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Puławach przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Puławach, obręb Włostowice, oznaczonej jako działka nr 3876/3.
8. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w 2017 roku.
9. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Puławski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. w Puławach w 2017 roku.
10. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w 2017 roku.
11. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach w 2017 roku.
12. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach w 2017 roku.
13. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach w 2017 roku.
14. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puławy z kontroli realizacji zadań publicznych realizowanych przez Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach – Przebudowa placu zabaw między blokami przy ul. Norwida 6 a Norwida 8 w 2017 roku.
15. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.
źródło: UM Puławy


polub nas na facebooku