plac-zabawUrzędu Miasta Puławy informuje o dwóch przetargach, których termin składania ofert mija 9 kwietnia 2018 roku.

Pierwszy z nich dotyczy zadania „Realizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Puławach” obejmujący m.in.:

  • uporządkowanie układu funkcjonalno-użytkowego/ podział na strefy,
  • usunięcie drzew i krzewów zagrażających i kolidujących z nowym układem i w złym stanie lub zagrażającym bezpieczeństwu potencjalnych użytkowników, pielęgnacja drzew wokół placu zabaw,
  • aranżacja terenu w odpowiednio dobraną zieleń wysoką, średnią i niską, dekoracyjną ze względu na liście, kwiaty i owoce,
  • wykonanie rabat z roślin cieniolubnych i traw ozdobnych, bylin kwitnących, obrzeży z listwy ECOBORD i płotków wiklinowych,
  • zakup nowych urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw.

Oprócz realizacji nowego placu zabaw w ramach tego zamówienia planowane jest również wykonanie systemu monitoringu lokalnego i oświetlenia.

Drugi z ogłoszonych przetargów dotyczy zamówienia polegającego na wymianie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w piwnicach budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Jaworowej 5 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 11 w Puławach. Termin składania ofert w tym postępowaniu mija 9 kwietnia 2018 roku.
źródło: UM Puławy


polub nas na facebooku

Projektowanie ogrodów