PUPPulawyPowiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 12-16 marca 2018 roku prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże organizowane będą dla osób młodych w wieku 18-29 lat spełniających warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (III)” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w latach 2017-2018 w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przewidywany okres stażu wynosi 4 miesiące.

Wśród przedłożonych wniosków preferowane będą wnioski gwarantujące zatrudnienie po zakończonym stażu w ramach umowy o pracę na nieprzerwany okres minimum 3 miesięcy, w wymiarze czasu pracy co najmniej na 1/2 etatu.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami organizacji stażu obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach – pokój 205 (I piętro).
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku