dokumentyPowiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 05-09.06.2017 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.


Maksymalna kwota dofinansowania obowiązująca w 2017 roku wynosi 20 000,00 zł. O ww. środki mogą ubiegać się osoby bezrobotne, w tym również osoby młode w wieku 18-29 lat spełniające warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (III)” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w 2017r. w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ogólnymi zasadami przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku