BioroDokumentyStazPowiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 1 marca 2018 roku prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże organizowane będą dla osób w wieku 30 lat i więcej spełniających warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (IV)” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w 2018 r. w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Przewidywany okres stażu wynosi 6 miesięcy.
Wśród przedłożonych wniosków preferowane będą wnioski gwarantujące zatrudnienie po zakończonym stażu na podstawie umowy o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy, w wymiarze czasu pracy co najmniej na 1/2 etatu.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami organizacji stażu obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach – pokój 107 (parter).
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku