radamiastapulawy127 października 2016 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyła się XXVIII sesja Rady Miasta Puławy VII kadencji.


Od początku wczorajszej sesji Rady Miasta panowała nerwowa atmosfera związana z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu integracji społeczności romskiej w Puławach na lata 2016 – 2020. Zaniepokojenie mieszkańców wzbudziły informacje jakie od kilku dni pojawiały się na portalach społecznościowych m.in. o tym, że w ramach projektu przewidziano remonty mieszkań oraz to, że romskie dzieci byłyby nagradzane za sam fakt chodzenia do szkoły.

Jeszcze przed głosowaniem radna Marzanna Pakuła zawnioskowała o zdjęcie punktu z porządku obrad w celu poddania go konsultacjom społecznym. Wywołało to dość głośny sprzeciw mieszkańców licznie zgromadzonych na sali oraz radnego Pawła Maja, zdeklarowanego przeciwnika takich form integracji Romów. Zarzucił on przewodniczącej Rady Miasta Bożenie Krygier stronniczość z powodu nie udzielenia mu na czas głosu a jego intencją było przedstawienie innej propozycji aktywizacji. Ostatecznie większością głosów radni zadecydowali o wycofaniu projektu uchwały i powrócenie do niego na grudniowej sesji Rady Miasta.

Trudno tu mówić o demokracji, jest to moim zdaniem zaprzeczenie demokracji. Tak samo jak nie było konsultacji wcześniej, tak teraz się ją wprowadza. Chciałem złożyć formalny wniosek, o to żeby programy integracji w naszym mieście polegały na aktywizacji zawodowej Romów. Cyganie muszą pracować. Poznać nasz model kultury polskiej – radny Paweł Maj

Swojego rozżalenia nie kryli również zebrani mieszkańcy, którzy głośno mówili o problemie jaki ich zdaniem niesie taka forma pomocy, która zamiast  integrować tylko powiększa podziały pomiędzy mieszkańcami.

Ten program ma być pomocą a jest pomocą znikomą. Większość pieniędzy pójdzie na wspomaganie socjalne Romów. Ja wziąłem sobie specjalnie dzień wolny w pracy, żeby tutaj przyjść. Mówią, że pieniądze mają być z Unii, ale ja powiem tak – nawet jakby miały przypłynąć do nas z Mozambiku, to taki program nadal byłby po prostu demoralizujący – mieszkaniec miasta

Brak decyzji w sprawie przyjęcia programu może oznaczać zaprzepaszczenie szans na pozyskanie zewnętrznych środków co z kolei doprowadzi do tego, że Puławy z własnego budżetu będą musiały finansować program pomocy społeczności Romskiej.

Oficjalne pismo Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach Marii Piastowicz w sprawie pojawiających się nieprawdziwych informacji na temat pomocy społeczności Romskiej znajdziemy na stronie Urzędu Miasta.

Galeria zdjęć XXVIII sesja Rady Miasta
polub nas na facebooku