radamiasta„Zostawmy wielką politykę z boku i zajmijmy się sprawami naszego miasta!”, „Bardzo proszę o spokój i opanowanie emocji!” tymi słowami prezydent Puław Janusz Grobel oraz przewodnicząca Rady Miasta Bożena Krygier przywoływali Radnych do porządku podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta. 


Ostatnia w 2016 roku sesja Rady Miasta zaczęła się spokojnie. Wręczono pięciu mieszkańcom Odznaki Honorowe za Zasługi dla Puław, zaprezentowano postępy prac projektowych nad koncepcją nowej Hali Sportowej, przyjęto ślubowanie nowego Radnego Pawła Matrasa oraz Pan Prezydent przedstawił prezentację budżetu na 2017 rok prosząc Radnych o konstruktywną współpracę i podejmowanie decyzji ze szczególnym uwzględnieniem dobra mieszkańców.

Nic nie wskazywało na burzę, którą po chwili wywołały zmiany do budżetu zgłoszone w trakcie sesji przez członków klubu Prawa i Sprawiedliwości. Cofnięcie zaplanowanych podwyżek oraz przesunięcie pieniędzy z planowanej inwestycji na spółkę Nieruchomości Puławskie wywołało zaciekłą dyskusję wśród Radnych i niezadowolone reakcje na sali zarówno wśród mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miasta.

Projekt rewitalizacyjny ma wtedy sens jeżeli obejmujemy cały obszar i wszystkie jednostki na nim zlokalizowane! Czyli rezygnujemy ze środków zewnętrznych (blisko 300 tyś. zł.), które można pozyskać w ramach rewitalizacji – Prezydent Janusz Grobel

Tymi słowami Prezydent próbował wytłumaczyć Radnym co się stanie jeżeli pieniądze z inwestycji zostaną przesunięte na spółkę Nieruchomości Puławskie, którą z kolei bronił Wiceprezydent Tadeusz Kocoń:

Rzeczywiście Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie generowało straty bo jest wiele przyczyn m.in. 600% odprawy… Moje zdanie jest takie, że powinniśmy spółce, która znalazła się w dużym kłopocie podać rękę – Wiceprezydent Tadeusz Kocoń

Kolejna fala krytyki ze strony zgromadzonej publiczności padła na decyzję przesunięcia pieniędzy przeznaczonych na kulturę. Pieniądze te wg. wnioskodawców powinny zostać przeniesione na remont placu zabaw jednego z przedszkoli. W obronie kultury stanął Radny Ryszard Stępień:

Z wielkim smutkiem słucham jak lekką ręką deprecjonuje się pieniądze przeznaczoną na polską kulturę. Proszę Państwa być może Szanowni Państwo nie wiecie na jakim poziomie jest puławska kultura!… Opamiętajmy się! Mamy tancerzy na światowym poziomie, mamy wokalistów, filmowców itd… Pamiętajmy kto wyszedł z tego miasta i jakie mamy perspektywy. Mówicie Państwo o kulturze. Kultura i oświata to najważniejsza wartość! – Radny Ryszard Stępień

Gromkimi brawami mieszkańcy nagrodzili wystąpienie Piotra Sadurskiego, który starał się w kilku zdaniach podsumować wydarzenia dziejące się podczas sesji.

Odnoszę wrażenie, że dzisiejsze działania to są działania pozorowane, żeby przykryć niekorzystny dla Państwa obraz ugrupowania, które sprawia wrażenie prospołecznego a ścina wynagrodzenie i z tym wychodzi do społeczeństwa… Pragnę przypomnieć, że każdy Radny ma prawo zgłaszania wniosków do budżetu w ramach działających Komisji. Był na to czas. Nie przypominam sobie abyście Państwo jakiekolwiek wnioski składali. Natomiast dzisiaj mamy lawinę takich wniosków. Jestem temu przeciwny. – Radny Piotr Sadurski

Słowa te wywołały dalszą kłótnię i zejście z tematu budżetu oraz proponowanych zmian na temat polityki krajowej. Przerzucanie się wzajemnie oskarżeniami próbował studzić Prezydent Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta. Nie pomogła nawet dziesięciominutowa przerwa po której nadal temperatura wypowiedzi nie malała. Ostatecznie pomimo interwencji i tłumaczeń Pani Skarbnik, Pani Wiceprezydent oraz Radcy Prawnego, Radni Prawa i Sprawiedliwości utrzymali swoją decyzję i w ramach głosowania przegłosowali większością głosów zmiany do Budżetu Miasta na 2017 rok.

Galeria zdjęć XXXIII sesja Rady Miasta Puławy VII kadencji
polub nas na facebooku