BonNaZasiedleniePowiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór prowadzony będzie od dnia 05.07.2018 r. do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych w projekcie na tę formę aktywizacji. Bony na zasiedlenie przeznaczone są dla osób młodych w wieku 18-29 lat spełniających warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w latach 2018-2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Liczba bonów: 12
Maksymala wysokość bonu na zaisedlenie: 8 500 zł

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem przyznawania bonu na zasiedlenie obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach – pokój 205 (I piętro).
źródło: PUP Puławy


polub nas na facebooku